Pastorale info

 

Vormsel ? Eerste communie?

Hoe gebeurt het nu concreet in Brussel?

  • Kinderen tot 8 jaar krijgen de kans het geloof te ontdekken. Hierop volgt een traject van 2 of 3 jaar catechese. Een eerste aanzet kan gegeven worden als de kinderen in het 2de lj zitten vervolgens wordt  de catechese verdergezet  voor de kinderen van het 3de en 4de lj .                                                                                                            Rond 10-11 jaar ontvangen deze kinderen het doopsel, als ze al niet gedoopt werden als baby, het vormsel en de eucharistie, en dit, als het mogelijk is, in één viering.
  • Hierop volgt voor de jongeren een dynamische jongerenpastoraal.
  • Voor de ouders worden uitwisselingsmomenten met hun kinderen voorzien, maar ook kansen om hun eigen geloof te verdiepen, binnen de parochiegemeenschap of in kleine groepen.
  • Op elk ogenblik en op gelijk welke leeftijd is het mogelijk zich voor te bereiden op deze sacramenten, via een traject dat 2 jaar duurt.

Inschrijvingen bij de Pastorale Eenheid: Ruusbroec Elsene, Oudergem, Watermaal Bosvoorde

Walter Defoort, wob@scarlet.Be, 0475/654731