Klassenraad

 

De klassenraad is het team van de leerkrachten van het 5de , het 6de leerjaar en de zorgcoördinator onder leiding van de directeur.

De klassenraad heeft tot belangrijkste taak te oordelen of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die opgenomen zijn in het leerplan, heeft bereikt, om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen.