Ouderraad

 

Ouders denken mee

De ouders blijven de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Binnen de schoolopbouw zijn ze onmisbare partners. Het schoolteam rekent op de samenwerking met de ouders om de doelstellingen en werkwijzen van de school te helpen realiseren.                                       

De ouderraad vervult hierin een essentiële rol. De belangrijkste taak is het meewerken aan een optimaal opvoedingsklimaat in de school. Constructief meewerken veronderstelt luisterbereidheid, dialoog, klare taal en opnemen van verantwoordelijkheid.  Jullie inbreng van suggesties worden besproken en zijn een aanvulling bij het pedagogisch project van de school.                                         

In volledige samenwerking met de directie en de leerkrachten zijn deze ouders de eersten om de handen uit de mouwen te steken bij de materiële en functionele opbouw van de school van hun kinderen.  Hoewel de financiële consequenties van het plaatselijk onderwijs gedragen worden door staatstoelagen, worden de tekorten grotendeels door de ouderraad gedekt.

De ouderraad wordt samengesteld op basis van vrijwillige participatie.  Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een “klasafgevaardigde”.  Deze zorgt ervoor dat de communicatie binnen de ouders van de klas doorgegeven wordt. Meestal wordt er hiervoor  een mailinglijst opgemaakt per klas. De directie en een afgevaardigde van het personeel nemen informatief deel aan de vergaderingen. het verslag van de vergadering kan steeds opgevraagd worden aan de klasafgevaardigden.

De vergaderingen gaan door op de school, een 6 tal keer per jaar.  De concrete dagen worden later doorgegeven .

Iedereen is van harte welkom!

Voorzitter:   Ariannne Papeians en Donatienne Van Houtryve