Externe ondersteuners

 

Het OnderwijsCentrum Brussel  OCB

De ondersteuning werkt op vraaggestuurde basis. Na een zelfevaluatie door de personeelsraad kan de school via een zelf geformuleerde vraag om bijsturing, de samenwerking aangaan.                          De externe onderwijsondersteuner toegewezen  vanuit de Vlaamse gemeenschapscommissie / OCB aan onze school voor het schooljaar 2018-2019 is Kim Engels.

Zij bezoekt ons op regelmatige tijdstippen. Zij overlegt met leerkrachten om hun professionaliteit te verhogen met het oog op het ontwikkelen van een uitgebouwde, verticale  leerlijn voor oriëntatie op de wereld. Omdat vele kinderen van onze school afkomstig zijn uit anderstalige gezinnen, blijven we ook aandacht geven op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs. Het onderwijscentrum Brussel neemt dit mee op en binnen het nieuwe leerplan Zin in leren, zin in leven bouwen we dit geïntegreerd uit , tevens in relatie met externe, culturele partners.