Afhalen van kinderen

 

“Veilig en tijdig”

 Om het vertrek en het afhalen van de kinderen ordelijk te laten verlopen gelden er de volgende afspraken:

Na het belsignaal komen de kinderen uit de klas en spelen ze op de speelplaats. Viviane staat aan de schoolpoort. Voor de veiligheid van ieder wordt er op dat moment nog niet met een bal gespeeld.

U kan er de kinderen komen afhalen. Er zijn leerkrachten die u bij het belsignaal helpen bij het vertrek.

12u15        einde lestijd  op woensdag

12u30        op dit ogenblik begint de naschoolse opvang

14u00        einde van de opvang op woensdag, de school sluit

 

15u20        einde lestijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

15u35        op dit ogenblik begint de naschoolse opvang 

18u00       einde van de opvang, de school sluit  

 

Kinderen blijven nooit alleen wachten op de speelplaats of op de stoep!

Mogen wij u uitdrukkelijk vragen uw kinderen hiervoor géén toestemming te geven. Om veiligheidsredenen vinden wij het belangrijk dat uw kinderen steeds onder toezicht van een volwassene blijven.

Wij proberen de kinderen waarden bij te brengen. Laat hen steeds de verantwoordelijken groeten alvorens de school te verlaten. Dit is een vorm van elementaire beleefdheid en stelt ons in staat om toe te zien op het vertrek van onze leerlingen. Indien uw kind uitzonderlijk op een andere manier dan normaal de school verlaat, dient de directie en de klasleerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Zorg ervoor dat iedereen die uw kind afhaalt deze afspraken kent.

 

We denken aan de veiligheid van uw en onze kinderen. Laat de zebrapaden en hun omgeving steeds autovrij. Gebruik het zebrapad om over te steken. Matig uw snelheid in de buurt van de school.

 

Ouders, denk eraan …….U bent het éérste voorbeeld voor uw kind!

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(verplicht)

(verplicht)