Financiële bijdragen

 

BIJDRAGEN & BETALINGEN 2018-2019

Niet verplicht aanbod

* Drankjes

Soep : € 0,50

*Warme maaltijd

Kleuters   : € 2,75

Lagere school    : € 3,75

*Middag

Wie ’s middags op school blijft betaalt €1 per dag voor de opvang en het gebruik van de eetzaal.

*Voor –en naschoolse opvang

  Voorschoolse opvang : U betaalt € 1,00 per keer 

  Naschoolse opvang     : Opvang start op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag om 15.40. U betaalt  tot 16.00 1 euro, nadien € 2,50 per begonnen uur.                                                                  Op woensdag start opvang om 12.30.U betaalt tot 13.00  1 euro,nadien 2.50 per begonnen uur.

 

Bij het vertrek noteert elke ouder het uur van vertrek bij Viviane.

Om 16u15 voorzien wij een boterham of fruit met water.  U hoeft dus geen vieruurtje te  voorzien. We vermijden zo dat er allerhande doosjes en drinkbussen rondslingeren op de speelplaats!

Wij maken een raming van het aantal opvangbeurten dat uw kind zal nodig hebben aan de hand van het door u ingevulde blad “Opvang op school”, dat u bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgt. Deze raming factureren we in het eerste trimester. Teveel of te weinig aangerekende opvang wordt vanaf trimester 2 bijgestuurd.

Wie kinderen te laat ophaalt betaalt ter plaatse aan Viviane  € 5 per begonnen kwartier.

*Een occasionele opvang

telkens € 2,50  per uur

*Tijdschriften (jaarabonnement)

De school koopt dit schooljaar zelf aan:

Voor K3 het jaarabonnement Doremi

Voor L3 en L4 het jaarabonnement Zonnestraal

Voor L5 en L6 het jaarabonnement Kits

Verplicht aanbod

Voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt het geïndexeerd plafond voor de kleuters 45 euro en voor de lagere school 85 euro per leerjaar en gebruiken we voor extra–murosactiviteiten met de klas( bosuitstap, toneel, muziek, sportdag,…) De leerkracht vullen dit aanbod in en maken een bewuste keuze dat aansluit met de thema’s en de werking van de klas.

Meerdaagse uitstappen:

Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

 Voor de lagere school is dit maximum €435 voor de volledige duur van het lager onderwijs.

 

De schoolfactuur krijgt u  1 x per trimester.  

De voor-en naschoolse opvang krijgt u ook 1x per trimester mee.