Reclame- en sponsorbeleid

 

Wij laten reclame en sponsoring toe onder volgende voorwaarden:

– Schenkingen van gelden of goederen worden enkel aanvaard indien  op vraag een eenvoudige vermelding van naam en/of logo van de schenker in een mededeling naar de ouders volstaat.

– In programmaboekjes en publicaties van buiten de schooluren georganiseerde activiteiten, kan worden geadverteerd.

– Binnen gimme kan je reclame terugvinden die gericht is naar ouders.

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk en beoordeelt dus elke sponsor-overeenkomst om na te gaan of deze verantwoord is.