Niet of laattijdig betalen

 

Indien u niet of laattijdig betaalt, worden de volgende maatregelen in acht genomen:

  • na 30 dagen krijgt u een herinnering tot betalen.
  • is deze factuur na 14 dagen nog niet vereffend, krijgt u een tweede herinnering en betaalt u €5 om administratieve kosten te dekken.
  • bij het ontvangen van een derde herinnering, kan uw kind voor de daarop volgende periode geen gebruik meer maken van de diensten die de school facultatief aanbiedt: soep, warme maaltijd, voor- en naschoolse opvang,…
  • de school zal niet nalaten juridische stappen te ondernemen om niet-betaalde facturen alsnog te kunnen innen.

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u steeds  contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er in overleg afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.