Definitie en kenmerken

 

Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom een of meer scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd.

Centraal in de Brede School staan de noden en tekorten, de kansen en mogelijkheden van Brusselse kinderen en jongeren.

Elke doelstelling, samenwerking en actie moet worden afgewogen aan de waarde ervan voor de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Brede School is maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking. Brede scholen hebben dus verschillende verschijningsvormen. Het initiatief voor de ontwikkeling van een Brede School kan zowel bij de school liggen, als bij een andere instelling, als bij de overheid. In Elsene werd het initiatief genomen door de gemeente.

Brede School is een gesubsidieerd project door de Vlaamse Gemeenschapscomissie en door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Brede scholen zijn herkenbaar aan:

  • een structureel samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport;
  • een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze;
  • een organisatorische verankering van de samenwerking in het beleid en de uitvoering van de betrokken organisaties;
  • een stevige inbedding in de buurt/wijk en het socio-economisch weefsel.

Voor de Lutgardisschool is er een goede samenwerking met het kindermuseum. De naschoolse activiteiten op maandag en dinsdag sluiten aan op het jaarthema van de school. Kinderen worden door de monitoren afgehaald aan de schoolpoort en gaan onder begeleiding naar het museum waar ze workshops volgen tot 17.45. De kinderen kunnen vervolgens  daar afgehaald worden door de ouders.In september starten hiervoor de inschrijvingen.

Ook is er een goede samenwerking met de bibliotheek ,Sans soucci van de gemeente Elsene. Kinderen gaan er in klasverband naar toe en op woensdagnamiddag is er een aanbod vanuit de bibliotheek voor naschoolse opvang. Kinderen van de lagere school kunnen hier terecht voor een kwaliteitsvolle activiteit onder begeleiding van een medewerker uit de bib. 

Voor muzische workshops, toneel, film,museumbezoek doen we beroep op het cultuurcentrum Elzenhof. In overleg met hun cultuurmedewerker en onze muzocoach op school worden weloverwogen  keuzes gemaakt. Gericht naar leeftijd, thema’s en interesses wordt jaarlijks een kalender met activiteiten vastgelegd. Deze activiteiten gebeuren tijden de lesuren in klasverband.

Ieder jaar proberen we ook samenwerkingen op touw te zetten met Bozar en DE MUNT en Flagey .

Voor 2018-2019 is er een deelnamen aan Cantate met het 3de en 4de leerjaar. 

Een brede schoolmedewerker uit de gemeente komt regelmatig naar de school en legt de link tussen de verschillende culturele partners en de school.                                                                                                                                                           

Nieuwe aanstelling  op 1 september 2018 :