Algemene doelstellingen

 
  • Weghalen drempels tot cultuur, ontwikkelen/ afstemmen vraaggericht tussenschools en naschools aanbod, kwalitatieve en flexibele samenwerkingsverbanden, kinderen begeleiden bij het opzetten van eigen activiteiten.
  • Vergroten van de ruimte tot expressie en beweging, openstellen van groene, culturele en sportieve infrastructuur, toegang tot openbare ruimtes.
  • Het verhogen van de buurtbetrokkenheid door actieve samenwerkingsverbanden met organisaties in de omgeving, en door activering in vrijwillige buurtinitiatieven. De bedoeling is op die manier ook het veiligheidsgevoel van de kinderen aan te pakken.
  • Het verhogen van ouderbetrokkenheid door het opzetten van intergenerationele initiatieven waar een beroep wordt gedaan op vrijwillige deelname van de ouders.