Groeiproces

 

Een Brede School is nooit af maar voortdurend in beweging, zowel naar inhoud als naar vorm, afhankelijk van nieuwe noden en kansen die zich in een lokale context voordoen. De duurzaamheid van het netwerk en de gemeenschappelijke acties onderscheiden de Brede School van andere, projectmatige samenwerkingen. Maar omdat een Brede School de tijd moet krijgen om vrijwillig en van onderuit te groeien, moeten ook samenwerkingsinitiatieven die in zich de kiem dragen van een Brede School, ondersteuning krijgen.

Het is dan ook van belang draagvlak te creëren.