Externe partners

 

Het ondersteuningsnetwerk

Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk West- Brabant-Brussel

Sinds 1 september 2017 is het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen van het gewoon basisonderwijs. Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. De school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken. 

“Gewone en buitengewone scholen brengen op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlngen werken, te ondersteunen.”

 

De begeleider voor schooljaar 2018-2019 is nog niet gekend. Zij werkt nauw samen en in overleg met de zorgcoördinator en komt wekelijks naar de school.