Uitstappen en activiteiten

 

“De school buitenshuis”

De activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn leermomenten die de kinderen niet mogen missen. De deelname aan activiteiten buiten de schoolmuren van één dag of minder, zijn dan ook in principe verplicht. Zij maken deel uit van het leerprogramma van de school. Leren doen onze kinderen immers niet alleen tussen de vier muren van een klaslokaal. Ondertekening van het schoolreglement impliceert dat de ouders of voogd toestemming geven aan hun kind deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten en uitstappen.

Indien uw kind niet mag deelnemen aan bepaalde activiteiten, dient u dit schriftelijk te verwittigen. 

In het 3e of 4e leerjaar gaan de leerlingen op bos-, zee- of boerderijklassen. 

In het 5e of 6e leerjaar gaan de leerlingen naar Zwitserland op sneeuwklassen.

Deze activiteit is een verrijking voor onze kinderen. We streven er absoluut naar dat alle kinderen hier aan kunnen deelnemen. In overleg met de directie kunnen er steeds problemen van welke aard ook, besproken worden. 

Wie hoogst uitzonderlijk dan toch  niet deelneemt, komt naar de school en daar wordt hij of zij dan opgevangen en begeleid in een andere klas.

De juiste bestemming van deze reizen wordt u in de loop van het eerste trimester meegedeeld.

 

Wij bevelen de ouders sterk aan bij de MIVB de aanvraag in te dienen voor het bekomen van een gratis abonnement voor uw kind. Met dit abonnement kan uw kind gratis reizen bij eventuele uitstappen in Brussel. Op onze website www.lutgardis.be vindt u (zie snelkoppeling website) alle info en een aanvraagformulier.