Belangrijke data

 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

maandag 3 september 2018 om 08u40.

!!! Adres tijdelijke locatie: Fritz Toussaintstraat 8 1050 Elsene !!!

Inkom langs de groene poort ,op de site van de oude rijkswachtkazerne blok D

Open klas en info-avond

Voor de kleuterschool  op 29 augustus 2018 om 18u00. voor de kleuterschool  

om 18.30 voor L1 en L2

Iedereen is tevens welkom om een kijkje te komen  nemen in onze “nieuwe” school! Tijd voor een blij weerzien onder elkaar. 

Op  dinsdag 4 september 2018 om 18u30 voor het  3de en 4de lj

om 19.00 voor het 5de en 6de lj

 

Op deze infoavond kan u nader kennismaken met het reilen en zeilen in onze school. De klastitularis van uw kind maakt u wegwijs in het klasje en met de klasafspraken waar uw zoon of dochter dagelijks mee te maken krijgt.

Info-avond nieuwe inschrijvingen

Donderdag 13 december 2018 om 19u00

Info-avond overgangen

Van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar : 17 januari 2019 om 19.00

Van 6de lj naar secundair: info over de overgang naar het secundair ism het CLB: datum wordt later bepaald.

Oudercontacten

Op deze dagen krijgt u de kans met de juf van uw kind zijn of haar leerproces te overlopen. De klastitularis wil met u op dit moment graag de betrokkenheid en het welbevinden van uw kind op het klas- en schoolleven bespreken.

U kan echter zelf op elk moment van het schooljaar een afspraak maken met de leerkracht. Op deze manier kunnen kleine brandjes heel snel geblust worden.

Vrijdag 23 november 2018 en in de derde week van maart 2019.

Rapporten

De leerlingen krijgen 4 rapporten in de loop van het schooljaar. Er worden ook 2 x kindercontacten vastgelegd voorafgaand aan het herfstrapport en het lenterapport. De kinderen krijgen de tijd om met hun juf of meester te reflecteren over hun leren en leven op school.

Pedagogische studiedagen

Op deze dagen volgen de leerkrachten een pedagogische studiedag.

De kinderen worden dan niet op school verwacht. Er is géén opvang.

vrijdag  5 oktober 2018

woensdag  21 november 2018

 

Facultatieve vrije dagen

Dit zijn de vrije dagen die de overheid voorziet en die de school op data naar keuze mag inrichten. De kinderen worden dan niet op school verwacht.

Er is op school ook géén opvang.

woensdag  26 september 2018

maandag  4 februari 2019

woensdag  29 mei 2019

Eerste trimester

Herfstvakantie         : 29 oktober tot en met 04 november 2018

Kerstvakantie           : 24 december tot en met  6 januari 2019

Tweede trimester

Krokusvakantie        : 4 maart tot en met 10 maart 2019

Paasvakantie            :  8 april tot en met 22 april 2019

dag van de arbeid     : 1 mei 2019

O.-H. Hemelvaart     : 30 mei 2019

Brugdag                       : 31 mei 2019

Pinkstermaandag      : 10 juni 2019

 

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 28  juni 2019

Hervatting van de lessen op maandag 2 september 2019

Belangrijke weetjes:

  • Persoonlijke bezittingen laten we thuis.
  • Gsm-gebruik wordt niet toegestaan. De leerlingen kunnen die wel gebruiken voor- en naschools. Tijdens de klasuren zit de GSM in de boekentas.