Schoolbestuur

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.           

Bestuurders en leden van de algemene vergadering:

Roger Haest, Jos Vansantvoet, Zr. Veerle Neyens, Zr. Jacinta Gilles, Zr. Greta Coninckx,  Jeanne Peers, Beatrijs Pletinck, Jef Schoenaerts, Martine Abeloos, Dirk De Gendt, Luc Deneffe , Virginie März .

Het dagelijks schoolbestuur : Roger Haest en Jos Vansantvoet

Secretariaat schoolbestuur:   Naamsesteenweg 355                                                                                                                                                                               3001 Heverlee
                                                     016/39 91 21 of 016/ 39 90 11

 Centrale zetel: VZW KatOBA      Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten

 Dansaertstraat 126

  1000 Brussel

  Algemeen directeur: Griet Blondiau:     griet.blondiau@gmail.com

  Coördinerend directeur voor het basisonderwijs: Nancy De Boey