Schoolteam

 

Directie:

Cilia Vanden Houden

Spaniënhof 7, 1640 Sint-Genesius-Rode

directie@lutgardis.be

02/ 648.74.30      0474 /455 225

Secretariaat :

An Warson

secretariaat@lutgardis.be

02/648.74.30

Personeelsraad:

De leerkrachten zorgen er dag in, dag uit voor dat uw kind zich op onze school goed voelt. Zij begeleiden uw kind bij het leerproces dat moet leiden tot het bereiken van de eindtermen van de lagere school.

Kleuterschool:

Jongste kleuters A: Nadia De Ridder

Jongste kleuters B: Justine Vandenbergen

Co teacher jongste kleuters: Gitte Fastré

Kinderverzorgster jongste kleuters  : Sigrid Geuens

Oudste kleuters A: Barbara Van Empten

Oudste kleuters B: Kelly Van Huychem

Co-teacher taal-  en denkontwikkeling: Carmen Fernandez

Co-teacher schrijfdans en muzische ontwikkeling: Marita Van Breedam

Co-teacher techniek: Andries Bosschaert

Bewegingsopvoeding: Hannah Vander Trappen

 Lagere school :

1ste leerjaar: Stéphanie Van Wel

2de leerjaar: Lies Provost

3de leerjaar : Katlijn Vandecraen

4de leerjaar : Niels de Ruyck

5de leerjaar : An Steenackers en Hannah Vander Trappen (oriëntatie op de wereld)

6de leerjaar : Gina De Jonge  en Carol Van Audenaeghe

 

Leerkracht bewegingsopvoeding : Hannah Vander Trappen

Leerkracht Frans in 1ste tot 6de lj :  Carol van Audenaeghe

Co- teacher : Els De Leener

Schoolbeleid en mentor/ aanvangsbegeleiding: An Steenackers:

ICT-coördinator : Filip Peeters       

Zorgcoördinator: Joke Puttemans

Zij begeleidt leerkrachten, leerlingen en ouders en overlegt met externe zorgpartners.

Opvang en onderhoud:

Viviane Staerck en Zeina Rami